Videokunst intern gebruiken

Videokunst die onderdeel van de eigen collectie is, kan soms wel en soms niet intern gebruikt worden zonder expliciete toestemming van de rechthebbende(n). Kies uit de onderstaande lijst welke optie van toepassing is: