Rechtenstatus bepalen

In sommige gevallen is de rechthebbende van een videokunstwerk niet bekend. Bijvoorbeeld omdat het werk onderdeel is van een grotere ingekochte collectie of omdat het werk in het verleden is aangeschaft.

Stappen

1. Controleer of het werk nog auteursrechtelijk beschermd is. Indien dit niet het geval is, heb je geen toestemming meer nodig.
2. Controleer of er contracten of overeenkomsten getekend zijn bij het verkrijgen van het werk.
3. Wanneer een overeenkomst getekend is, controleer of in de overeenkomst passages voorkomen waarin rechten overgedragen worden of waarin toestemming verleend wordt.
4. Indien er geen rechten overgedragen zijn of de benodigde toestemming niet is verleend, neem dan contact op met de persoon waarmee je de overeenkomst hebt. Controleer of hij/zij rechthebbende is van dit werk.
5. Indien deze niet rechthebbende is of wanneer er geen overeenkomst bekend is, controleer dan of de maker nog rechthebbende is van het werk.
6. Vraag toestemming aan de rechthebbende voor het gebruik van het werk.

Meer informatie