Disclaimer

De rechtenhulp voor collectiehouders van videokunst is ontwikkeld door Stichting Nederland Kennisland in opdracht van Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en NIMk.

Deze disclaimer is van toepassing op video.kunstrechten.nl. Deze website is met de grootst mogelijke zorg ontworpen en samengesteld. De opstellers hebben geprobeerd om relevante wet- en regelgeving uit te leggen in bewoordingen die aansluiten bij het vakidioom van de doelgroep (collectiehoudende instellingen), zonder daarbij af te doen aan de geldende wetgeving. Het gebruik van juridische afkortingen is tot een minimum beperkt. Desondanks kan het zijn dat bepaalde teksten niet duidelijk overkomen. De opstellers houden zich aanbevolen voor suggesties en wijzigingen: info@sbmk.nl en info@kl.nl

Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Stichting Nederland Kennisland (KL) accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. SBMK en KL zijn evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden, waar via deze website naar gelinkt wordt.

De informatie op deze website is beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie, en mag als zodanig vrij worden hergebruikt en bewerkt, als daarbij wordt voldaan aan de voorwaarden van de licentie. Kijk voor de voorwaarden op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl