Onderzoek

Het onderzoek ‘Schermen met Auteursrecht’ is uitgevoerd door Stichting Nederland Kennisland in opdracht van de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk). Centraal stond de vraag wat de mogelijkheden voor collectiebeheerders zijn om auteursrechtelijk beschermde videokunst online toegankelijk te maken met inachtneming van de wensen van makers. Als input voor het onderzoek hebben interviews plaatsgevonden met het merendeel van de moderne kunstinstellingen in Nederland die met hun videocollecties deelnemen aan het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland. Ook hebben er ten behoeve van het onderzoek gesprekken plaatsgevonden met een aantal videokunstenaars in binnen- en buitenland. Uit het onderzoek blijkt van een breed scala van opvattingen over videokunst en de online omgeving. Echter, de duidelijke grootste gemene deler is: het belang dat door de kunstenaar en de instellingen wordt gehecht aan de aard van het werk en het daarmee verbonden belang van de context waarin het wordt getoond. Het onderzoek heeft als input gediend voor de ontwikkeling van deze website.

Het onderzoek staat stil bij de artistieke en technologische ontwikkelingen van videokunst. Ook komen de basiskenmerken van de auteurswet in relatie tot het online vertonen van videokunst aan bod. De combinatie van de verschijningsvorm van videokunst, de onderliggende technologie, de auteursrechtelijke aspecten en aandacht hebben voor de wensen van makers maakt dat het online vertonen van videowerken niet eenvoudig is. Uit de interviews met de instellingen blijkt dat een meerderheid van hen nog zoekende is naar hun rol. Desondanks heeft de meerderheid van de instellingen, die aan dit onderzoek hebben meegewerkt de ambitie om hun collectie meer digitaal toegankelijk te maken.

Download hier de publicatie