Ik wil videokunst uitsluitend binnen mijn instelling vertonen via een besloten netwerk

Er is geen toestemming nodig om videokunst binnen de instelling via een netwerk te vertonen als aan een paar voorwaarden wordt voldaan.

Toelichting

Videokunstwerken die onderdeel uitmaken van de eigen collectie mogen door publiek toegankelijke bibliotheken, musea en archieven voor onderzoek of privéstudie aan individuele bezoekers beschikbaar worden gesteld via het eigen besloten netwerk. Dat moet dan wel gebeuren via terminals in het gebouw van de bibliotheek, het museum of het archief, en de instelling mag geen direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven. Let dus goed op dat je instelling aan die vereisten voldoet!

Meer informatie