Een preserveringskopie maken

Er is geen toestemming nodig om een kopie te maken van een werk om het werk te kunnen preserveren.

Toelichting

Sinds 2004 is in de Auteurswet opgenomen dat musea e.d. preserveringskopieën van werken mogen maken ten behoeve van behoud van de collecties zonder expliciete toestemming van de rechthebbende(n). Archieven die niet uit zijn op (in)direct economisch of commercieel voordeel en publiek toegankelijke musea en bibliotheken mogen in drie gevallen zonder toestemming van de rechthebbende werken uit hun eigen collectie verveelvoudigen.

Ten eerste, als het doel is om het exemplaar van het werk te restaureren. Ten tweede, als het doel is bij dreiging van verval van het exemplaar van het werk een verveelvoudiging daarvan te behouden voor de instelling. Ten derde om het werk raadpleegbaar te houden als de technologie waarmee het toegankelijk gemaakt kan worden in onbruik raakt. Het exemplaar van het werk moet dan wel onderdeel uitmaken van de collectie van de instelling en er moet rekening worden gehouden met de persoonlijkheidsrechten. De gemaakte kopieën mogen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt; ze mogen dus niet zonder toestemming van de maker online worden gezet.

Meer informatie