Citeren uit een videokunstwerk

Het is toegestaan om zonder expliciete toestemming van de rechthebbende uit een videokunstwerk te citeren (een fragment te gebruiken). Maar er zijn wel een paar voorwaarden.

Toelichting

In de auteurswet staan enkele ‘beperkingen’. Dat zijn beperkingen voor de rechthebbende en dus eigenlijk gebruiksvrijheden voor anderen. Een van de belangrijkste beperkingen is het citaatrecht (Art. 15a AW). Je mag zonder toestemming iets uit een videokunstwerk overnemen, maar daarbij moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

1. Het citaat wordt opgenomen in aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, of het wordt voor een vergelijkbaar doel gebruikt. Bij gebruik als illustratie of zonder context is citeren dus niet zo maar toegestaan!

2. Het videokunstwerk moet rechtmatig openbaar zijn gemaakt.

3. De omvang van het geciteerde deel van het videokunstwerk moet door het doel van het citeren zijn gerechtvaardigd. Er is dus een beperking op hoeveel je uit een werk mag citeren,  het mag nooit meer zijn dan strikt noodzakelijk.

4. Er moet rekening worden gehouden met de morele rechten van de maker (Art. 25 AW). Voor zover mogelijk moet de bron (waaronder de naam van de maker) duidelijk worden vermeld.

Meer informatie