Beschikbaar maken voor bewerking

Bij bewerken worden er wijzigingen aangebracht in (kopieën) van het kunstwerk. Je hebt toestemming van de rechthebbende nodig om een videowerk zelf te mogen bewerken, of om anderen het werk te laten bewerken. Er zijn hiervoor twee opties mogelijk: toestemming verkrijgen door licenties of door rechten over te dragen. Maar let op: de maker houdt altijd morele rechten (Art. 25 AW) op het werk!

Opties

Om een videokunstwerk te mogen bewerken moet de collectiehouder zelf maker-rechthebbende zijn of de rechthebbende moet expliciet toestemming hebben gegeven. Hiervoor is het niet voldoende om alleen de rechten/toestemming te hebben om het kunstwerk op de eigen site te plaatsen. Als de rechthebbende het aan iedereen wil toestaan om de video vrijelijk te kunnen bewerken kan een opencontentlicentie uitkomst bieden. Zie ‘Gebruikmaken van Creative Commons-licenties’ voor de belangrijkste details.

Het is echter van groot belang dat de collectiehouder zich realiseert dat morele rechten (Art. 25 AW) niet overdraagbaar zijn. Art. 25 AW geeft de maker van het kunstwerk het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk. In de praktijk komt het er op neer dat de maker altijd expliciet moet instemmen met het beschikbaar maken voor bewerking.