Verkregen toestemming

Wanneer je toestemming van de rechthebbende hebt gekregen om zijn/haar videokunst online te publiceren, moet er gecontroleerd worden of de toestemming overeenkomt met de het beoogde doel van de online publicatie.

Toelichting

Auteursrecht vraagt om precisie. Als bijvoorbeeld afgesproken is dat een videokunstwerk online mag worden vertoond door de collectiehouder, dan betekent dat nog niet dat de collectiehouder het werk als download mag aanbieden. Of dat anderen het werk mogen kopiëren naar hun eigen website. Ga dus altijd goed na of de verkregen toestemming voldoende ruim is voor het beoogde doel van online beschikbaar maken.

Stappen

1. Bekijk de overeenkomst die gesloten is met de rechthebbende.

2. Controleer of het beoogde doel binnen de verkregen toestemming valt.