Wat staat de rechthebbende toe?

Afhankelijk van de benodigde toestemming kan de rechthebbende worden gevraagd om zijn/haar werk te licenseren of om auteursrechten over te dragen. Bevoegdheden kunnen ook exclusief aan de collectiehouder gelicenseerd worden. Exclusief wil zeggen dat alleen de collectiehouder de betreffende bevoegdheden mag uitoefenen en niemand anders.

Contact opnemen met de rechthebbende

Neem contact op met de rechthebbende en vraag om toestemming voor de doeleinden van je publicatie. Controleer eerst de opties hieronder om te bepalen welke van toepassing is. Bij twijfel tussen overdracht van rechten of een licentie kunnen allerlei overwegingen een rol spelen. Meestal is overdracht niet nodig en volstaat een licentie. Naarmate je als collectiehouder meer controle over het werk wilt hebben, kan overdracht van rechten een interessante optie worden. Bij bescheiden zeggenschap of een beperkt aantal handelingen met het werk, ligt een licentie veel meer voor de hand. Bedenk dat overdracht van rechten waarschijnlijk duurder is dan een licentie.

Opties