De rechthebbende wil aan het museum rechten verlenen

De rechthebbende kan ervoor kiezen om delen van zijn rechten over te dragen aan de collectiehouder. Ook kan hij toestemming verlenen zonder rechten over te dragen.

Rechten overdragen

Wanneer de rechthebbende zijn of haar rechten volledig overdraagt aan de collectiehoudende instelling dan hoeft deze instelling daarna geen toestemming meer te vragen voor het openbaarmaken en verspreiden van het werk. De instelling heeft dan ook het recht om het werk zelf onder een licentie uit te brengen. Overdracht van rechten aan een instelling komt niet vaak voor.

Toestemming verlenen

Wanneer de rechthebbende niet wil overdragen, maar wel toestemming wil verlenen spreekt men van een licentie. De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) heeft een aantal modelcontracten opgezet waarin deze toestemming goed geregeld wordt. Hiermee verkrijg je geen toestemming om het werk verder te delen, te bewerken of ter download beschikbaar te stellen. Deze contracten kun je zelf aanvullen of beperken.