SBMK modelcontracten

De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) heeft een aantal standaard aankoopcontracten voor videokunstwerken ontwikkeld. Daarin is tevens een licentie opgenomen voor verschillende vormen van gebruik van het werk door de koper.

In de modelcontracten is de aankoop geregeld van videokunstwerken (videowerk en installaties) door instellingen als musea en archieven. Het zijn standaarden, die uitgaan van de meest voorkomende situaties. Er zijn meerdere modelcontracten. Ze zijn inhoudelijk vrijwel hetzelfde, maar de ondertekenende contractpartner verschilt. De aankoopvorm die het meest voorkomt is die waarbij de collectiehouder een werk rechtstreeks aankoopt bij de kunstenaar (al dan niet via een vertegenwoordiger). Wanneer het werk al is geleverd en betaald (als men deze overeenkomst naderhand sluit) is een versie in voltooide tijd te gebruiken.

Aankoop van kunstenaar

Dit standaardcontract regelt de verkoop van een werk aan de collectiehoudende instellingen. De instelling krijgt tevens een licentie om het werk op diverse manieren te kunnen gebruiken.

Aankoop van een kunstenaar voltooid

Dit contract kan worden gebruikt als de koop al eerder is gesloten en er al is betaald, maar waarmee men afspraken omtrent auteursrechten alsnog wil vastleggen.

Aankoop van een producent

Dit contract kan worden gebruikt wanneer werk wordt aangeschaft bij een producent in de plaats van bij de videokunstenaar zelf. Onder artikel 45 van de auteurswet worden auteursrechten over een filmproductie automatisch overgedragen aan de producent wanneer er geen andere overeenkomst is gesloten.

Aankoop van kunstenaar, via een vertegenwoordiger

Wanneer de kunstenaar via een vertegenwoordiger verkoopt, dan moet met de vertegenwoordiger een overeenkomst gesloten worden.