Videokunst vertonen op sociale netwerken

Voor publicatie van videokunst op sociale netwerken is toestemming nodig. Ook is het van belang om bewust te zijn van de gebruiksvoorwaarden van de site waarop de video staat.

Toelichting

Net als bij het verspreiden van videokunst via YouTube, Vimeo of OpenBeelden is er expliciet toestemming van de rechthebbende nodig om videokunst te tonen via sociale netwerken. Wanneer er een contract overeengekomen is dat de rechthebbende de instelling toestemming geeft het werk online te publiceren op een eigen website, is daarmee nog geen toestemming gegeven om het werk te publiceren op andere platformen – zoals een eigen Facebook- of Hyves-pagina. Daar is apart toestemming voor nodig.

Lees voordat je een werk op een sociaal netwerk publiceert altijd eerst de gebruikersovereenkomst van die site goed door. Je kan een werk niet online publiceren op een platform als het platform je vraagt in te stemmen met voorwaarden waar je niet aan kunt voldoen. Tal van platforms voor audiovisuele content werken bijvoorbeeld met opencontentlicenties en verwachten dat contentaanbieders met dezelfde licenties werken. Aan die eis kun je als collectiehouder lang niet altijd zo maar voldoen (zie ‘Gebruikmaken van Creative Commons-licenties’). Verder linken sociale netwerken meestal naar video’s op videoplatforms als Vimeo en YouTube. Zorg ervoor dat de video daar ook gepubliceerd mag worden als je deze op een sociaal netwerk plaatst.

Tot slot geef je door videokunst via een sociaal netwerk beschikbaar te maken ook vaak bepaalde rechten aan de eigenaar van de sociale netwerksite. De gebruikersovereenkomsten van die sites verschillen, dus let goed op.

Meer informatie