Externe videoplatformen

Bij publicatie van videokunst op externe videoplatforms is het van belang de rechten/toestemming te hebben om het werk te verspreiden/verveelvoudigen/openbaarmaken. Ook is het van belang om bewust te zijn van de gebruiksvoorwaarden van de website.

Toelichting

Het is populair om videokunst beschikbaar te maken via online videoplatformen. Websites als YouTube, Vimeo en OpenBeelden worden regelmatig gebruikt om deze video’s te vertonen. Expliciet toestemming van de rechthebbende(n) is nodig in het geval dat videokunst online getoond wordt op dergelijke platformen. Net zoals er toestemming nodig is voor het publiceren op de eigen site. Wanneer er in een contract overeengekomen is dat de rechthebbende de instelling toestemming geeft het werk online te publiceren op eigen platform is daarmee nog geen toestemming gegeven om het werk te publiceren op andere platformen. Daar is apart toestemming voor nodig. Collectiehoudende instellingen kunnen wel vrij videomateriaal publiceren op externe platformen wanneer het werk door de rechthebbende zelf gepubliceerd is onder een opencontentlicentie of wanneer de instelling zelf beschikt over de rechten van het werk. Houd er rekening mee dat maker altijd zijn morele rechten (Art 25 AW) behoudt.

Lees voordat je een werk op een extern videoplatform publiceert altijd eerst de gebruikersovereenkomst van die site door. Je kunt een werk niet online publiceren op een platform als je daarmee het platform toestemming geeft die je niet mag verlenen. Wanneer het werk bijvoorbeeld gepubliceerd is onder een Creative Commons-licentie zal deze licentie ook geplaatst moeten worden op het externe platform. Andersom geldt ook: als een platform eist dat het werk onder een bepaalde (open) licentie wordt gepubliceerd, dan moet je als collectiehouder over voldoende rechten beschikken. Is dat een opencontentlicentie, bedenk dan dat het werk vervolgens eindeloos verder kan worden verspreid. Bedenk ook dat je hiervoor altijd de toestemming van de rechthebbende nodig hebt.

Meer informatie