Metadata op andere platformen publiceren

Wanneer je informatie (metadata) over objecten publiceert, heb je toestemming van de rechthebbende van de metadata nodig voor zover die metadata auteursrechtelijk zijn beschermd.

Toelichting

Er kan worden gekozen om niet het werk zelf, maar de informatie over het werk online te publiceren. Collectiewijzer.nl en Europeana.eu verzamelen informatie over collecties opdat deze makkelijker vindbaar zijn.
Er moet echter wel gekeken worden naar de voorwaarden waaronder deze externe platformen data beschikbaar stellen.
Vanaf 1 januari 2012 verplicht Europeana haar dataleveranciers metadata onder een Creative Commons-zero publieke domein dedicatie (CC0) beschikbaar te maken. Dit betekent dat de instelling zelf over de rechten op deze metadata moet beschikken.

Meer informatie