Metadata beschikbaar maken

Om een online catalogus of data over je collectie zonder vertoning van video’s aan te bieden moet je beschikken over de rechten over de metadata van het werk voor zover daar rechten zijn verbonden. Wil je tevens fragmenten uit het videokunstwerk vertonen, dan is daarvoor toestemming nodig van de rechthebbende.

Toelichting

In gevallen waarbij het niet nodig is om de video zelf weer te geven, bijvoorbeeld bij online catalogi, is het belangrijk over de rechten van metadata te beschikken. Metadata zijn alle beschrijvingen van een object, in dit geval van de video. Het gaat hier om onder andere de titel, naam van de maker, grootte van de video, lengte van de video, etc. Wanneer je ook content, de daadwerkelijke video, beschikbaar wilt maken zul je daarvoor toestemming voor moeten hebben.

De meeste metadata zoals de naam van een werk of de geboortedatum van de maker van een werk zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Teksten zijn alleen auteursrechtelijk beschermd als ze als een oorspronkelijke uiting van de creatieve vrijheid van de maker moeten worden beschouwd, of als er een stempel van originaliteit te vinden is. Bij pure feiten is dit niet het geval. Alleen langere beschrijvingen, waarin de originaliteit en creativiteit van de maker weerspiegeld worden, zijn auteursrechtelijk beschermd.

De auteursrechten van teksten die door werknemers van instellingen geschreven zijn in het kader van hun werkzaamheden komen in Nederland automatisch toe aan de werkgevers. Freelancers, stagiairs en vrijwilligers behouden echter wel de rechten over de werken die ze geproduceerd hebben, tenzij dit contractueel anders is geregeld.

Metadata vallen dus uiteen in twee delen. Feiten, die niet auteursrechtelijk beschermd zijn, en langere beschrijvingen die een kenmerk van originaliteit hebben. Als de langere beschrijving alleen door eigen werknemers zijn geschreven mogen deze data gepubliceerd worden zonder daarvoor toestemming te moeten vragen aan derden.

Om structureel metadata beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld als open data, wordt er vaak gekozen voor de Creative Commons-zero publieke domein dedicatie. Deze tool zorgt ervoor dat instellingen geen toestemming hoeven te vragen voor hergebruik van de data. De naam van de instelling hoeft bij het gebruik van de data ook niet genoemd te worden.

Meer informatie