Videokunst beschikbaar maken als download

Om videokunst beschikbaar te maken als download is toestemming nodig van de rechthebbende om het werk (digitaal) te verspreiden.

Toelichting

Om videokunst als download beschikbaar te maken op de eigen website of een andere website, is toestemming nodig van de rechthebbende(n). De rechthebbende moet toestemming geven om het werk te kunnen distribueren aan derden.

Overleg met de rechthebbende en/of maker goed wat zijn of haar wensen zijn, en zorg dat je duidelijk communiceert onder welke voorwaarden en op welke manier de download mag worden gebruikt.

Meer Informatie