Auteursrecht en eigen website

De collectiehouder moet toestemming hebben van de rechthebbende om een werk online te zetten.

Stappen

Beantwoord alle volgende vragen met ja om de video op je eigen website te kunnen vertonen:
1. Weet je wie de rechthebbende is van deze video?
2. Heb je toestemming van de rechthebbende om dit werk te publiceren?

Toelichting

Als een collectiehoudende instelling videokunst op de eigen site beschikbaar wil stellen, moet er rekening gehouden worden met de rechten van de rechthebbende(n) van het werk. Voor een digitale kopie van het werk online gepubliceerd kan worden, is er toestemming van alle rechthebbenden van het werk nodig. De rechthebbenden van videokunst hoeven niet de originele makers van dat werk te zijn, maar zijn dat in de meeste gevallen wel. Er kunnen ook meerdere rechthebbenden zijn bij één enkel werk.

Wanneer de collectiehoudende instelling niet beschikt over de rechten van een werk, zal er expliciet toestemming gevraagd moeten worden aan de rechthebbende.

Meer informatie

Volg het Stappenplan Rechten verkrijgen om informatie te krijgen hoe deze rechten verkregen kunnen worden.